Dịch vụ kế toán

Tìm hiểu về Kế toán tiền lương Tìm hiểu về Kế toán tiền lương
T2, 09 / 2020 9:33 chiều
Kế toán tiền lương (Paymaster Accountant) là vị trí kế toán viên chịu trách nhiệm hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố: bảng chấm công, chấm tăng c[...]
Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng
T6, 09 / 2020 9:10 chiều
Mỗi loại hình có những cách hạch toán đặc trưng, riêng biệt và áp dụng các chế độ kế toán khác nhau. Nhưng cho dù là hoạt động ở lĩnh vực nào thì  bộ [...]
Các trường hợp được hoàn thuế VAT Các trường hợp được hoàn thuế VAT
T5, 09 / 2020 4:50 chiều
Hoàn thuế GTGT là việc nhà nước trả lại số thuế GTGT mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Ngân sách nhà nước trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể hơn[...]
Lịch sử ra đời ngành kế toán Lịch sử ra đời ngành kế toán
T5, 09 / 2020 4:41 chiều
Ngày nay kế toán là một công cụ quản lý quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, người ta đã sử dụng các phương pháp hiện đại[...]
Nhiệm vụ của kế toán công nợ Nhiệm vụ của kế toán công nợ
T6, 09 / 2020 8:56 chiều
Trong những công ty có nhiều đối tác, quan hệ khách hàng rộng thì cần phải có một kế toán công nợ. Họ sẽ quản lý toàn bộ công nợ của công ty. Hãy tìm [...]
Công việc của kế toán bán hàng Công việc của kế toán bán hàng
T6, 09 / 2020 9:21 sáng
Trong tất cả các công việc liên quan đến kế toán thì phải nói một trong những công việc nhẹ nhất chính là kế toán bán hàng. Người làm kế toán bán hàng[...]
Công việc của kế toán mua hàng Công việc của kế toán mua hàng
T6, 09 / 2020 9:16 sáng
Công việc của kế toán mua hàng trong doanh nghiệp bao gồm những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết sau của tư vấn Blue. Khái niệm và đặc điể[...]
Hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
T6, 09 / 2020 9:09 sáng
Hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo TT 200. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là toàn bộ những chi phí để đạt được mục đích đầu tư bao gồm:[...]
zalo-icon
phone-icon