T2, 09 / 2020 7:08 chiều | hanhdalat

Tư vấn Blue chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty ở thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng GIẢ RẺ NHẤT – TRỌN GÓI – UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP giúp hoàn thành nhanh thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng. Giá rẻ nhất với thời gian và chất lượng dịch vụ uy tín, chúng tôi cam kết không phát sinh phụ phí, phương thức thực hiện chuyên nghiệp, tư vấn đầy đủ tận tình.

Các dịch vụ Tư vấn Luật Blue cung cấp bao gồm:

–  Thành lập công ty TNHH một thành viên;
–  Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên;
–  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần;
–  Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tư nhân;
–  Mở chi nhánh, Thành lập văn phòng đại diện, Mở địa điểm kinh doanh;
–  Đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, bản quyền tác giả
–  Đăng ký mã số mã vạch, logo, thương hiệu
–  Giải thể công ty; Giải thể chi nhánh
–  Tạm dừng kinh doanh, tạm ngưng công ty
–  Tăng giảm vốn điều lệ công ty
–  Thay đổi thành viên công ty TNHH, công ty cổ phần
–  Thay đổi tên công ty, thay đổi giám đốc, thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh
–  Thay đổi đăng ký kinh doanh, thêm ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ công ty

Tiện ích khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng Giá Rẻ

 • Toàn bộ hồ sơ thành lập công ty sẽ do tư vấn Blue chuẩn bị.
 • Toàn bộ công việc triển khai thủ tục thành lập công ty sẽ không phát sinh đi lại của khách hàng.
 • Toàn bộ chi phí thành lập công ty đều được báo giá trọn gói một lần không có phát sinh thêm phụ phí.
 • Có đủ các dịch vụ pháp lý hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp mới sau thành lập.
 • Tư vấn đầy đủ, chính xác về quy định pháp luật mới nhất trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp:
 • Tư vấn cách lựa chọn loại hình doanh nghiệp: “Công ty TNHH, cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh” để phù hợp với hoạt động kinh doanh dự kiến thực hiện.
 • Tư vấn lựa chọn tên doanh nghiệp, địa chỉ đặt trụ sở, ngành nghề, vốn điều lệ đăng ký hoạt động phù hợp với thương hiệu và thị trường dự kiến triển khai.
 • Trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện doanh nghiệp, các thành viên góp vốn/cổ đông, phân chia tỷ lệ góp vốn.
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp.
 • Các thủ tục doanh nghiệp cần phải tiến hành sau khi thành lập.
 • Các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp: thuế môn bài, báo cáo thuế hàng quý, hàng năm. 
Dịch vụ thành lập công ty ở Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng Giá Rẻ

Tư vấn thành lập các loại hình doanh nghiệp phù hợp với khách hàng

1. Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty. Thông thường, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty, tuy nhiên người chủ này vẫn có thể thuê người khác để thay mình làm công việc này. Doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận (Luật Doanh nghiệp). Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn..

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH 1 TV).

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Tùy thuộc quy mô và ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.

4. Công ty cổ phần.

Công ty cổ phần là loại hình công ty, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần được thành lập và tồn tại độc lập. Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc), đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

5. Công ty hợp danh.

Công ty hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài các thành viên công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, các thành viên có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh thay công ty, cùng nhau chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ tại quy định điều lệ công ty, các thành viên hợp danh có quyền lợi ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty. Những ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh.

Thành lập công ty tại Lâm Đồng – Thành lập doanh nghiệp ở các huyện xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

+ Lập doanh nghiệp tại Thành phố Đà Lạt+ Thành lập công ty tại Lâm Đồng
+ Đăng ký công ty tại Thành phố Bảo Lộc+ Mở công ty tại Huyện Đức Trọng
+ Thành lập công ty tại Huyện Bảo Lâm+ Thanh lap doanh nghiep tai Huyện Lạc Dương
+ Thanh lap cong ty Huyện Cát Tiên+ Mo cong ty tại Huyện Lâm Hà
+ Thanh lap cong ty ở Huyện Đạ Huoai+ Lập doanh nghiệp tại Huyện Đạ Tẻh
+ Mở công ty ở Đà Lạt Lâm Đồng+Thành lập doanh nghiệp Huyện Di Linh
+ Lập công ty tại Huyện Đam Rông+ Thanh lap cong ty tai Huyện Đơn Dương
Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng Giá Rẻ Nhất

Tư vấn thành lập công ty tại Lâm Đồng Giá Rẻ

 • Tư vấn cách đặt tên công ty và tra cứu miễn phí tên công ty:tư vấn Blue tư vấn cách thức đặt tên công ty để có thể đăng ký được theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt tra cứu tên công ty để có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký tên miền phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mỗi công ty;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương.
 • Tư vấn về điều kiện đăng ký trụ sở công ty (Lưu ý trụ sở công ty không được là nhà tập thể và nhà chung cư).
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của công ty trong tương lai cũng như các điều kiện quy định của pháp luật liên quan, áp mã ngành theo quy định của pháp luật. Tư vấn các ngành nghề phải đáp ứng điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép con theo quy định;
 • Tư vấn về mức vốn của công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty, phù hợp mức thuế môn bài hàng năm, tính chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của công ty. Quý doanh nghiệp nên cân nhắc mức vốn điều lệ bởi lẽ trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp muốn tăng vốn thủ tục tương đối đơn giản, tuy nhiên doanh nghiệp muốn giảm vốn cần phải hoạt động đủ 02 năm và kèm theo nhiều điều kiện pháp lý khác;
 • Tư vấn thuế, dịch vụ kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thành lập công ty như thời hạn góp vốn, các thủ tục phải thực hiện sau khi thành lập công ty, tư vấn các quy định về pháp luật lao động, bảo hiểm, huy động vốn, đầu tư, hợp đồng, sở hữu trí tuệ;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Công bố thông tin đăng ký công ty sau khi thành lập;
 • Dịch vụ sau thành lập công ty: mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hồ sơ thuế ban đầu, phát hành, đặt in hoá đơn giá trị gia tăng lần đầu cho công ty.
 • Khắc con dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu cho công ty;
 • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho công ty trong quá trình hoạt động công ty.
 • Tư vấn các loại thuế phát sinh trong hoạt động của công ty: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu…;
 • Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của công ty.

Khi Quý khách có nhu cầu thành lập công ty ở Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Đồng, hãy liên hệ với tư vấn Blue để chúng tôi được hỗ trợ cho Quý khách các vấn đề về luật doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp GIÁ RẺ NHẤT tại Lâm Đồng và Báo cáo THUẾ MIỄN PHÍ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE
Địa chỉ: P.806 Chung cư Yersin, Đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0911.999.029 – 0989.347.858
Email: HoTroDoanhNghiepLamDong@gmail.com

Bài viết cùng chuyên mục